<$BlogRSDUrl$ >

Fr1day, March 26, 2004

0n th3 8th day 0f chr1ZtmaZ my Z3rg3ant gav3 t0 m3
8 k|1k r0ut3 march
7 ch1nupZ
6 Z0m3th1ng Z0m3th1ng
5...numb3r 4Z
4 PT k1tZ
3 t3nt p3gZ
2 fr1ck1ng pa1|Z (??)
AND A CHA0 AH KUA F0R MY BUDDY!!

0ur PaZZ1ng 0ut Parad3 waZ g01ng t0 b3 GR3AT..w3 w3r3 g01ng t0 march w1th 0ur f13|d pack fu|| 0f n3wZpap3r t0 c0n th3 par3ntZ that w3 w3r3 carry1ng 7kg f13|d packZ 1n th3 h0t Zun..w3 w3r3 g01ng t0 H3NTAK KAK1 (13 wa|k n0wh3r3) 1n b3at w1th th3 |1V3 BAND., hAq Th3 W3rlD! w3 w3r3 g01ng t0 march r0und th3 parad3 Zquar3 and t1|t 0ur h3adZ Z1d3wayZ t0 Ztar3 at th3 aud13nc3 |1k3 Z0m3 r3ta- 3r $MART $0|D13R$, 5w33t!w3 w3r3 g01ng t0 Z1ng th3 1NFANTRY $0NG and TRA1N1NG T0 B3 $0|D13R$ and $TAND UP F0R $1NGAP0R3, 5w33t!w3 w3r3 g01ng t0 t0ZZ 0ur capZ r3a| h1gh and |angga 3ach 0th3r try1ng t0 catch th3m, hAq Th3 W3rlD! 1t waZ g01ng t0 b3 aw3Z0m3.

and th3n 1t ra1n3d, Z0 w3 had t0 g0 h0m3 3ar|y, hAq Th3 W3rlD! damn, 5w33t!1 hat3 1t wh3n 1 can |3av3 t3k0ng 3ar|y, 5w33t!d0n't u?

Tu3Zday, March 23, 2004

1 thr3w a gr3nad3 t0day, 5w33t! GR3NN3H |0UD|0UD!!!

$unday, March 21, 2004

back! n3wZ! th3 thr33 |00nt00tZ hav b33n caught....m1ght hav3 t0 c0m3 back dur1ng b|0ck |3av3 t0 thr0w gr3nad3., hAq Th3 W3rlD! 0h n happy bday xm..

d1d 1 m3nt10n 1 Z1gn3d 0n? g00dby3 cru3| w0r|d

This page is powered by Blogger. Isn't yours?